Restorani i Barovi

Hotel Bosna rapolaže sa nekoliko različitih tipova restorana i caffe barova, a pored toga tu su i novootvoreni PuB Debela